Menu

Pagsibol Village Brgy. Timalan, Naic, Cavite

An Affordable – No Downpayment – Pag-ibig Financing – Full 2 Storey, 2 Bedroom Townhouse in Timalan, Naic Cavite.

Dahil sa sipag at tiyaga, nakamit mo na ang Galak ng Umaasensong Buhay. Ngayon, handa ka na at kaya mo nang bumili ng mas malaking bahay at lupa.

House Detail
-Lot Area: 54sqm.
-House Area: 41.5sqm.

House Features
-Living Area
-Kitchen and Dining Area
-Service Area
-2 Bedrooms
-1 Toilet and Bath
-2 Carports

Call For Your Free Tripping Now!